< < İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri

İMSAD, TÜSİAD ve UNG işbirliğinde hazırlanan "İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri" raporu, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan inşaat sektörünün sürdürülebilir kalkınma prensiplerini içselleştimesi ve 'yüksek katma değerli ve inovatif çözümler üreten' bir sektöre dönüşmesi için gerekli olan strateji ve eylem planı önerilerinin iş dünyası perspektifinden ortaya koyulmasını amaçlamaktadır.

Rapor, ülkemiz inşaat sektörünün rekabet gücünün arttırılabilmesi ve inşaat sektöründe nanoteknolojinin sağlayabileceği olanaklardan azami ölçüde faydalanılması için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda, AR-GE çalışmaları, stratejik yatırımların hangi alanlara odaklanması gerektiği ve nasıl bir eylem planı izlenmesi gerektiği konularına değinilmektedir. Bir sonraki adımda çalışmanın içerisinde yer alan önerilerin sektörün paydaşlarının daha geniş katılımıyla geliştirilmesi ve revize edilmesi planlanmaktadır.

"İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri" raporu, Dr. Başak Candemir, Dr. Berna Beyhan ve Selçuk Karaata tarafından kaleme alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: