< < Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF); "Türkiye'de Sanayi Politikası ve Yapısal Değişimler" Çalışma Tebliği

Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF); "Türkiye'de Sanayi Politikası ve Yapısal Değişimler" Çalışma Tebliği

Bu çalışma Türkiye'de yapısal değişim hakkında veri sunmakta ve geçen 30 yılda sanayi politikasının evrimini özetlemektedir. Çalışma son 10 yıl içinde işgücü verimliliğinin ciddi biçimde arttığını ve bununla birlikte hem makro düzeyde hem de imalat sanayi düzeyinde katma değer ve istihdamın yapısında da ciddi değişiklikler meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Sektörel milli gelir veriler kullanılarak toplam işgücü verimliliğindeki artış sektörel işgücü verimliliğindeki artış ile istihdamın düşük verimli sektörlerden verimliliği yüksek olan sektörlere kaymasından kaynaklanan verimlilik artışı bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, toplam işgücü verimliliğindeki artışın yaklaşık üçte ikisi işgücüsünün yüksek verimli sektörlerden düşük verimli sektörlere kaymasından ileri gelmiştir. İhracatta da önemli yapısal değişiklik meydana gelmiştir. Bu yapısal değişiklikler seçici bir sanayi politikasının özelliklerinden kaynaklanmış gözükmemektedir çünkü söz konusu dönemde sanayi politikası sektörel seçicilik göstermemiştir. Çalışma ayrıca büyümenin kalitesindeki yetersizlikleri de tartışmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: