< < Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Rapor, dolaylı ve dolaysız vergi ayrımın teorik planda analizinin ve ülkeler arası karşılaştırmalarının yanında, dolaylı dolaysız vergi yapısının Türkiye’deki gelişimi ve bu yapının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerini incelemektedir. Rapor, TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu altında faaliyet gösteren Vergi Çalışma Grubu’nun çalışmaları çerçevesinde, Vergi Çalışma Grubu Başkanı Sedat Eratalar’ın yönetiminde, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mutlu ve Doç. Dr. Mustafa Çelen tarafından kaleme alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: