World Energy Outlook 2012 Raporu Özet Bulgular

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayını “World Energy Outlook”un 2012 baskısı, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonları ile enerjide yeni eğilimler hakkında önemli ipuçları içeriyor.

Raporda ayrıca enerji sektörüne ilişkin şu başlıklar ele alınıyor:

  • Yükselmekte olan ekonomilerin artan hayat standardının etkisiyle küresel enerji talebindeki paylarını yükseltmeleri ve enerji piyasalarını artan bir şekilde yönlendirmeleri,
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimindeki artışın ülke dışında da etkilerinin belirgin olacağı ve küresel enerji denge ve ticaretini yeniden şekillendireceği,
  • Büyüyen Asya ekonomilerinde petrol talebinin artması nedeniyle ticaretin yönünün Ortadoğu’dan Asya’ya çevrilmesi ve bu güzergahtaki rotaların güvenliğinin stratejik önem kazanması,
  • Irak petrol üretiminin hızla artması sonucunda 2035 yılına kadar toplam petrol ihracatının yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşması ve bunun ülkenin refahına ve küresel enerji ticaretine olan etkisi,
  • Yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki kullanımının artması ancak bu artışın sağlanabilmesinin sübvansiyonlara bağlı olması,
  • Fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonların piyasa işleyişlerine olumsuz etki etmesine rağmen kullanımlarının devam etmesi,
  • Enerji verimliliğinin küresel ölçekte potansiyelinin sadece üçte birinin kullanıyor olması ve bu potansiyelin kullanılmasının enerji güvenliği ve ekonomik faydalarının yanı sıra küresel ısınmanın 2°C’nin altında tutulabilmesi açısından önemi,
  • Enerji üretiminin gittikçe artan bir şekilde suya ihtiyaç duyması, bunun su kaynakları üzerinde yarattığı baskı ve bu baskının ne tür önlemlerle azaltılabileceği.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: