Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik

“TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi” kapsamında “Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik” başlıklı rapor yayınlanmıştır. Rapor, TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu’nun faaliyetleri kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu tarafından hazırlanmıştır.

Rapor, 6 temel yargısal etik değerinden yola çıkarak Türkiye'deki mevcut mevzuatı ve uygulamayı değerlendirmekte ve öneriler sunmaktadır. Raporun temelini oluşturan bu ilkeler “Bağımsızlık”, “Tarafsızlık”, “Dürüstlük”, “Mesleğe Yaraşırlık”, “Eşitlik” ve “Ehliyet ve Özen” olarak sıralanmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: