Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A'dan Z'ye Denetim Komiteleri

Türkiye'de iş yapış şeklini değiştirecek olan Yeni Ticaret Kanunu ile şirket yapısı içinde kritik bir öneme sahip olacak olan denetim komitelerine şirketlerimizin sürdürülebilirliklerinin korunması anlamında büyük bir görev düşmektedir. Bu bilinçten hareketle TÜSİAD İç Denetim Alt Çalışma Grubu, Türkiye'deki mevcut uygulamaların tespit edilmesi, denetim komitelerinin sorunlarının belirlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla 2011 yılının Şubat - Mart aylarında İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 reel sektör temsilcisi şirketin denetim komitesi üyeleriyle görüşmeler düzenlemiştir. Bu görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında başkanan bu çalışmanın ana hedefi şirketlerin kurumsallaşması ve yeni yasal mevzuata uyum sürecinde menfaat sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri açısından iç denetim ve denetim komitelerinin rol ve önemine ilişkin farkındalık yaratılmasıdır...

Raporda denetim komitelerinin temel rol ve sorumluluklarının yanı sıra denetim komitelerine ilişkin en güncel yaklaşımlar, referans kaynaklar, dünyadaki en iyi uygulamalar ve Türkiye uygulamalarıda karşılaştırmalı olarak yer almaktadır..

"Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A'dan Z'ye Denetim Komiteleri" Raporu, TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu'na bağlı Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde İç Denetim Alt Çalışma Grubu Başkanı Ali Kamil Uzun ve Alt Çalışma Grubu üyeleri Özlem Aykaç, İbrahim Murat Çağlar ve Mustafa Kemal Tapkan tarafından kalema alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: