Demography and Management towards 2050: Repercussions on Education, Labor, Health and Social Security Systems

TÜSİAD Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliğiyle, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu'nun çalışmaları çerçevesinde, Kasım 2010 tarihinde kamuoyuna sunulan "2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar" adlı raporun İngilizce tercümesi 2011 yılında yayımlanmıştır. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Do. Şeref Hoşgör ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysut Tansel tarafından hazırlanan raporda 21. yüzyılda beklenen nüfus dinamikleri ele alınarak, 2000-2050 dönemi için Türkiye'nin nüfus projeksiyonları sunulmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin 21. yüzyıl olası nüfus göstergeleri ve getirebileceği riskler üzerinde durularak öneriler geliştirilmektedir. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: