Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu

Bu çalışma, TÜSİAD’ın girişimiyle yeni Anayasanın beş önemli boyutunu ele almak üzere, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımıyla 2 Kasım 2010 - 1 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında yapılan tartışmalardan çıkan sonuç raporlarını ve bu toplantıların eş koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ergun Özbudun ile Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yorum ve değerlendirme raporunu içermektedir. Bu çerçevede çalışmada "Yeni Anayasanın Yepım Yönetimi", "Yeni Anayasanın Temel İlke, Kural ve Kurumları", "Kimlikler", "Din ve Vicdan Özgürlüğü" ve "Kuvvetler Ayrılığı" konuları ele alınmıştır. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: