Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri Semineri Deşifre Metni

“Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri” seminerinin ses kayıt çözümlemelerinin yayın haline getirilmesiyle hazırlanmıştır.