< < Türk Vergi Hukukunda Yorum ve İspat Paneli Değerlendirme Raporu

Türk Vergi Hukukunda Yorum ve İspat Paneli Değerlendirme Raporu

“Türk Vergi Hukuku’nda Yorum ve İspat” paneli, TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu’nun girişimiyle, akademisyenler ve vergi dünyasının gerek pratik, gerekse teknik düzeyde önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiştir. 24 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen panelde, “Türk Vergi Hukuku’nda Yorum ve İspat” konularının yanı sıra, “vergide ispat ve özün önceliği” gibi kavramların net bir düzenlemesinin olmayışının yol açtığı sorunlar ve bu sorunları ortadan kaldırmaya dair öneriler ele alınmıştır. 2011 yılında yayımlanan rapor, panelde yer alan tartışmaların deşifrelerini ve tartışmalardan çıkan özet bulgu değerlendirmelerini içermektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: