Turkey: A Culture of Change

TÜSİAD'ın son dönemde Almanya’da yürüttüğü iletişim ve tanıtım çalışmaları, Türkiye’nin önemli özelliklerini altı ana tema altında toplayan “Turkey: A Culture of Change” başlıklı tanıtım kitapçığı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu, ekonomik büyüme kapasitesi, girişimcilerinin potansiyeli, eğitim ve sanat alanında son dönemde atılan önemli adımlar gibi hususların zengin görsel içerik ile tanıtıldığı kitapçık, Almanya’da iş dünyası temsilcileri, kanaat önderleri, politikacılar ve basın ile paylaşılmaktadır. Kitapçık İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmıştır.

Ana Temalar:
1. Çokkültürlülük
2. Merak
3. Hayal Gücü
4. Misafirperverlik
5. Cesaret
6. Tutku

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: