Vizyon 2050 Türkiye

TÜSİAD, 40. yılında Türkiye’nin geçmiş 40 yılının değerlendirilmesinin yanında gelecek 40 yılına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu düşünceden hareketle, 2050 yılında sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için elinde yeterli kaynak ve araç bulunan iş dünyası bakış açısıyla Türkiye’nin 2050 vizyonunu tartışmaya açmaktadır. 

 

"Vizyon 2050 Türkiye" raporu, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından 2010 yılında Dünya CEO Forumu’nda tanıtılan “Vizyon 2050” raporundan hareketle hazırlanmıştır. “Sürdürülebilir dünya neye benziyor? Sürdürülebilir dünyaya nasıl ulaşabiliriz? Bu denklemde iş dünyasının rolü nedir?” sorularına cevap arayan rapor, bir reçete veya sayısal bir tahmin sunmayı değil bir tartışma platformu kurarak değişimin yönetişim biçimi ve yöntemini irdelemeyi amaçlamaktadır. Rapor bu arka planı veri alarak, sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşmada iş dünyasının karşılaşacağı zorlukları,  izlemesi gereken yol haritasını ve bölgesel ve küresel ölçekte ortaya çıkabilecek fırsatları tahlil etmeye çalışmaktadır. 

 

"Vizyon 2050 Türkiye" raporu, "İnsani Kalkınma", "Şehirleşme", "Kentsel Ulaştırma", "Enerji" ve "Tüketim Alışkanlıkları ve Üretimde Enerji ve Kaynak Verimliliği" bölümlerinden oluşmuştur. Raporun "İnsani Kalkınma" bölümü TÜSİAD-BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Kasım 2010'da yayınlanan ve Doç. Dr. Şeref Hoşgör ve Prof. Dr. Aysıt Tansel tarafından yazılan "Nüfusbilim ve Yönetim" raporundan ve aynı proje kapsamında Prof. Dr. Yüksel Kavak tarafından yazılan "Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış" raporundan derlendi. "Vizyon 2050" raporunun  "Şehirleşme" bölümü Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, "Kentsel Ulaştırma" bölümü Prof. Dr. Haluk Gerçek, "Enerji" bölümü Hale Altan Ocakverdi ve  "Tüketim Alışkanlıkları ve Üretimde Enerji ve Kaynak Verimliliği" bölümü Doç. Dr. Nilgün Cılız tarafından kaleme alınmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: