< < Türkiye’de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler

Türkiye’de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler

“Türkiye'de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler” isimli bu çalışma TÜSİAD Teknoloji, Inovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu altında faaliyet gösteren Bilişim ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, TÜSIAD-TBV ortak yayını olarak, Av. Dr. Murat Volkan Dülger ve Av. Yasin Beceni tarafından hazırlanmıştır. Av. Nilay Erdem, Av. Batu Kınıkoğlu ve Nazlı Pınar Taşkıran raporun kaleme alınmasına katkı sağlamışlardır. 

Çalışmanın hazırlık sürecinde, 13 Mayıs 2010 tarihinde yazarların yanı sıra Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Serap Helvacı, Prof. Dr. Adem Sözüer, Doç. Dr. Tekin Memiş, Dr. Selman Dursun, Av. Fikret Ilkiz ve Ar. Gör. Ömer Ge dik'in katılımları ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaydan sonra Prof. Dr. Serap Helvacı, Prof. Dr. Adem Sözüer, Doç. Dr. Tekin Memiş, Dr. Selman Dursun ve Ar. Gör. Ömer Gedik çalışmanın içerdiği konular hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirmişlerdir. Çalıştayda ve çalıştay sonrasında iletilen görüşler ışığında rapor daha olgun bir hale getirilmiştir.
 
Rapor, Türkiye’de alınan yargı kararları çerçevesinde uygulanan internet sitelerine erişiminin engellenmesi konusunu hukuki incelemeye tabi tutmayı amaçlamaktadır. 
 
Yapılan çalışmanın temel amacı Türkiye’de internet sitelerinin erişiminin engellenmesi noktasında verilen yargı kararlarına dayanak yapılan mevzuatı temel hukuki kurumlara uygunluğu bakımından yorumlamak; bu yorumun yargısal kararlara ne şekilde yansıması gerektiği yolunda hukuki tespit ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Rapor, bu amaca uygun olarak internet sitelerinin erişiminin engellenmesi için alınan yargı kararlarında çoğu kez gözden kaçırılan temel hukuki ilkeleri, problematikler özelinde gün ışığına çıkartarak, temel hukuk disiplinleri çatısı altında erişimin engellenmesi kararlarına dayanak yapılan mevzuatı yorumlamaktadır. 
 
Rapor’un, çalışmanın amacına yönelik olan söz konusu bakış açısı, işlenen konuların amaca dönük olarak sınırlandırılmasını da gerekli kılmaktadır. Bu nedenle raporda, erişimin engellenmesi konusunda yasal düzenleme önerisi, politika yaklaşımı ve bu konuda uluslararası uygulamaların ışığında atılması gereken adımlar konusunda açılımlar ve tavsiyeler getirilmemektedir. Rapor, hukukun temel ilke ve prensipleri ışığında erişimin engellenmesi kararlarıyla yaratılan iklime farklı bir bilimsel ve hukuki bakış açısıyla yaklaşmayı hedeflemektedir. Raporun ve çalışmanın yaratmak istediği etki; raporda ortaya konulan hukuka uygun ve bilimsel bakış açısının, erişimin engellenmesi kararlarına konu olabilecek ihlallerin yargı makamları tarafından değerlendirilmesinde bilimsel bir kaynak olarak dikkate alınmasının sağlanmasıdır. 
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: