Tarih 1839 – 1939

Tarih 1839-1939, Hachette Yayınevi’nin, "Hachette Éducation dizisi içinde yer alan, Jean-Michel Lambin yönetimindeki, lise üçüncü sınıflara yönelik Histoire - Premières adlı kitaptan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kitabın Tanzimat Fermanı’ndan ikinci Dünya Savaşı öncesine kadar olan dönemde Avrupa ve dünya tarihine ilişkin bölümleri Türkçe’ye çevrilmiş, Fransa’nın siyasal ve toplumsal tarihine ilişkin bölümleri ise çıkarılarak, bunların yerine Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi bölümleri konmuştur. Bu yapılırken, doğal olarak, kitabın kronolojik yapısında değişiklikler olmuş ve kitap, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihlerindeki önemli dönüm noktalarından yola çıkılarak yeniden bölümlendirilmiştir. Ayrıca, kitabın ilk kısmında yer alan ve iktisadî, dinî ve sanatsal gelişmeleri anlatan üç bölümüne, Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri veren alt bölümler eklenmiştir. Kitap Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Feroz Ahmad, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ersoy, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Doç. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Mete Tunçay ve Özgür Türesay tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: