Türk Emeklilik Sisteminde Reform - Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler

“Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler” başlıklı çalışmanın birinci bölümünde, Türk sosyal güvenlik sisteminin mevcut durumu, ikinci bölümünde OECD ülkelerinde sosyal güvenlik reformunu ve üçüncü bölümünde Türkiye’de yaşlılık sigortasının uzun dönem aktüeryal dengeleri ele alınmış, dördüncü bölümünde ise Türkiye için bir genel denge modelinin oluşturulmuştur. Bu çalışmada savunulan sistem sayesinde ülkemiz makroekonomik dengelerinde ciddi iyileşmelerin olacağına inanılmaktadır. Artan yurt içi tasarruflar yatırım ve gelir düzeyini yükseltecektir. Bireysel hesaplarda biriken uzun vadeli tasarruflar sermaye piyasalarının gelişip derinleşmesine yol açacak, kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli olan finansman uzun vadeli fonlar ve hisse senedi yolu ile mümkün olacak, böylece sermaye tabana yayılacaktır. “Türk Emeklilik Sisteminde Reform - Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler” başlıklı bu rapor, Prof. Dr. Yusuf Alper, Prof. Dr. Selahattin İmrohoroğlu ve Doç. Dr. Serdar Sayan tarafından yazılmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: