Ulusal İnovasyon Girişimi 2008 Yılı Çalışmaları

Ulusal İnovasyon Girişimi'nin 2008 yılında yürüttüğü faaliyetlerin özetlendiği rapor