< < AB Müktesebatı Uluslararası Semineri: "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre"

AB Müktesebatı Uluslararası Semineri: "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre"

TİSK’in ve TÜSİAD’ın üyesi bulunduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birliği’ne yeni üye olan veya katılım sürecinde bulunan ülkelerdeki üye işveren ve sanayi teşkilatlarına yönelik olarak, “BOSMIP” (Tek Pazar Entegrasyonunda İş Dünyası Örgütleri)” başlığıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen bir proje yürütmektedir. TİSK ve TÜSİAD projenin yararlanıcıları arasında bulunmaktadır. BOSMIP II projesi kapsamında, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde önemli konularda işletmelere gerekli bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak amacıyla seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerler çerçevesinde “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre” başlıklı seminer TİSK’in ev sahipliğinde 26-27 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Söz konusu seminerde AB üyelik sürecinde işyerleri açısından büyük önem taşıyan “iş sağlığı ve güvenliği” ile “çevre” konuları ele alınmıştır. Bu yayın söz konusu seminerde yapılan sunum ve tartışmaların bir derlemesidir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: