< < TÜSİAD-TCMB Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi No:3 / "Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri: 1987-2007 Döneminde Büyümenin Kaynakları Temel Sorunlar ve Potansiyel Büyüme Oranı"

TÜSİAD-TCMB Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi No:3 / "Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri: 1987-2007 Döneminde Büyümenin Kaynakları Temel Sorunlar ve Potansiyel Büyüme Oranı"

Bu çalışmanın temel amacı, son 20 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme performansını incelemektir. Bu inceleme, bir boyutuyla Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranının tespitini, bir başka boyutuyla da sağlanan büyümenin hangi temel bileşenlerden kaynaklandığının ortaya konulmasını kapsamaktadır. Ekonomide 2002-2007 döneminde meydana gelen gelişmeler de dikkate alınarak, yakın geçmişte sergilenen hızlı büyüme performansının sürdürülebilirliği üzerinde yoğunlaşılmıştır. Üretim kapasitesinin düzeyi ve sergilemiş olduğu gelişim incelenirken, ekonominin büyüme oranı kalıcı ve geçici nitelik taşıyan kaynaklarına ayrıştırılmıştır. Böylelikle, ulaşılan büyüme performansında işgücü, sermaye birikimi ve toplam faktör verimliliğinin katkısı daha gerçekçi bir biçimde ortaya konularak, sürdürülebilir yüksek oranlı büyümeyi hedef alacak politikalara daha sağlıklı zemin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, fiyat istikrarının tesis edilmesi açısından önem taşıyan ve ekonominin potansiyel üretim düzeyi ile gerçekleşen üretim düzeyi arasındaki farkı yansıtan çıktı (üretim) açığı tahminlerine de yer verilmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: