Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü

TÜSİAD “Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü” raporu ile ulaştırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye katkısının artırılması için somut bir plan oluşturulmasını hedeflemektedir.