Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkeler Politikası: Stratejik Yaklaşımlar

Doç. Dr. S. Gülden Ayman, Tülay Ayalp Kılıçdağı ve Aydın Sezer tarafından hazırlanan bu raporda özetle şu unsurlara değinilmektedir: Ekonomik ve ticari alanda işlbirliğine gitmek veya var olan işbirliği alanlarını genişletmek, mekanizmalarını geliştirmek siyasi meselelerin ağırlığını koruduğu bir ortamda oldukça güçken siyasal sorunların ortadan kalkması otomatik olarak işbirliği dinamiklerini de beraberinde getirmeyebilmektedir. Siyasi sorunların çözümü aranırken ekonomik işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi ile sivil toplumun katkıları da bu çözüm sürecinin içine eklemlenebilir. Böyle bir eklemlenebilmenin en başarılı olacağı örnekler zamanlamanın iyi ayarlandığı ve her adımın ince detaylarına kadar planlandığı durumlar olacaktır. Bu ince planlama ve ince ayar gereksinimi aslında Türkiye’nin birçok noktada komşularına yönelik toptancı yani hepsine aynı reçetelerle çözüm arayan bakış açısının değişimini de zorunlu kılmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: