1 Ocak 2014 Tarihinde Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hedefine Doğru: GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ SOSYAL YAPI, GÜÇLÜ EKONOMİ

Gerek küresel, gerekse bölgesel gelişmeler, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bugünden başlayarak, zamanını, toplumsal enerjisini ve kaynaklarını çok dikkatli kullanmasını gerekli hale getirmiş durumda.