STK Yönetişim Rehberi

Yönetişim kavramına ilişkin bugüne kadar birçok çalışma yapılmış, özellikle Avrupa ve ABD'de sosyal ekonomi sektörü olarak tanımlanan sivil toplum alanının iş ve işlemleri ile iç işleyişlerinde yararlanabilecekleri temel ilkelerin yönetişim olarak belirlenmesinde ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) uygulanmasında önemli mesafeler kat edilmiştir. Bu çalışmalardan biri de Orta ve Doğu Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Yönetişim Çalışma Grubunun "A Handbook of NGO Governance" adlı yönetişim el kitabı olup, TÜSEV tarafından STK Yönetişim Rehberi olarak tercüme edilmiş ve STK'ların kullanımına sunulmuştur. Hareket noktasını açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yönetişim temel ilkelerinin oluşturduğu bu rehber, örgütlenme özgürlüğünün özüne ve kurumsal demokrasiye yaptığı vurgulamalarla sivil toplum kuruluşu bürokrasisini düzenleyen ve konsolide eden bir içeriğe sahiptir. Bu el kitabında belirtilen sistem, yöntem ve ilkeler; STK'ların karşılaştıkları günlük sorunları çözebilecek yegane kaynak olmamasına rağmen benzer sistemleri uygulayan ülkelerde STK'ların, önemli demokratik kazanımlar elde etmelerine yardımcı olmuş, iş ve işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlamıştır. TÜSİAD ve TÜSEV'in ortak yayını olan bu rehberin, özellikle son on yılda AB üyelik süreçlerinin de etkisiyle hızla demokratikleşen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve olgunlaşmasına sağladığı katkıyı ülkemizde de sağlayacağını ümit etmekteyiz.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: