Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayii

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından hazırlanan “Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayiii” başlıklı rapor, Montpellier Akdeniz Tarım Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Selma Tozanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Donduran ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Ataay tarafından kaleme alınmıştır. Raporda, gıda sanayinin Türkiye’de ve dünyada karşılaştırmalı analizi yapılarak, küreselleşme sürecinin Türk gıda sanayine getirdiği fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, dünya gıda sanayii ve çokuluslu gıda şirketlerinin tekelci yapıları incelenmekte, Türkiye gıda sanayiinin yapısının ve gıda şirketlerinin rekabet güçlerinin saptanmasında önemli ipuçları elde edilmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: