eDevlet Yolunda eBelediye Kıyaslama Çalışması 2007

Belediyeciler tarafından, vatandaşlara ve firmalara eYönetişim, eHizmet, eDemokrasi ve eEğitim alanlarında sunulan hizmetler ile ilgili bir kıyaslama yapılmış ve başarı hikayeleri paylaşılmıştır.