< < Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları

AB’nin Türkiye ile müzakere sürecini başlatma kararı aldığı 2004’ten, Birliğe üyelik için dolaylı olarak sıklıkla öngörülen hedef tarih olan 2015 ile 2025 arası bir dönemde Türkiye-AB arasındaki göç sorunsalının ne olduğunu inceleyen bu çalışmanın temel amaçları şu noktaları içermektedir: Uluslararası göç incelemelerinin gereği olarak, üç ana göç aktörü temelinde göç alan ülke/ler, göç veren ülke/ler ve göçmenler üçlemesi içinde (a) AB’nin uluslararası göçle ilgili konumunun belirlenmesi, (b) Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili konumunun ortaya konulması, (c) Türkiye’den göç eden ya da etmesi muhtemel olan göçmenlerin konumlarının irdelenmesi; Özelikle “demografik tamamlayıcılık” savından ortaya çıkarak AB içindeki demografik dönüşüme, Türkiye’deki demografik dönüşümün uluslararası göç bağlamında bir katkısı olup olamayacağı sorusunun tartışılması; Türkiye’nin AB-merkezli uluslararası göç rejimi içerisindeki konumunun “göç veren”, “göç alan” ve “göç geçiş ülkesi” özellikleri üzerinden incelenmesi; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin gerçekleşmesi halinde, olası göç hareketlerinin, yön ve büyüklük bakımından gelecekte nasıl bir seyir izleyebileceği senaryolarının ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal ve demografik sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmesi; Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda olası göç senaryolarının ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal ve demografik neden ve sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmesi. “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları” başlıklı bu rapor, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu’nun çalışmaları çerçevesinde, Prof. Dr. Ahmet İçduygu tarafından yazılmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: