Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerine Görüş ve Öneriler

Bu raporda, AB’ye katılım sürecinde Türkiye’de bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerinde alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işler hakkında bir dizi görüş ve öneriler yer almaktadır. Bilişim ve telekomünikasyon sektörleri pek çok alanda iç içe geçmiş olsa da, bilişim pazarının genelinden farklı olarak telekomünikasyon pazarında devlet tekelinin özelleştirilmesi, monopol yapının yıkılması, serbestleşme ve düzenlemeler gibi bir çok farklı pazar özelliğinin bulunması sebepleriyle her iki sektör bu raporda ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Raporda Bölüm 1’de, bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerinde dünya, AB ve Türkiye pazarlarının, pazar büyüklükleri ve büyüme oranları, temel pazar politikaları gibi konularda genel bir görünümü sunulmuştur. Raporun amacı genel bir pazar analizi olmadığından bu bölümde söz konusu pazarların detayları raporun kapsamı dışında bırakılmıştır. Her ne kadar teknolojik yakınsamadan dolayı bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri birbiriyle büyük ölçüde örtüşmekte ise de geleneksel sektör ayrımı tercih edilerek, AB sürecinde Türkiye bilişim teknolojileri sektörü Bölüm 2’de, AB sürecinde Türkiye telekomünikasyon sektörü ise Bölüm 3’te kapsanmıştır. Bölüm 2 ve 3’te kapsanan konuların ana başlıkları birbirine oldukça yakındır. Bu iki bölümde ortak alt başlıklar olarak, öncelikle sektörün Türkiye temel göstergeleri genelde OECD ve AB ile karşılaştırılarak sunulmuş, daha sonra ilgili sektördeki yasal düzenlemeler ve mevzuat ile ilgili mevcut durum ve sorunlar verilmiş, benzer şekilde eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması konularında mevcut durum ve sorunlar sunulmuş, son olarak da kısa, uzun ve orta vadede yapılması gerekenler ve öneriler ile devlet, özel sektör, STK’lar ve vatandaşların sorumlulukları detaylandırılmıştır. Bu iki bölümde farklı alt başlıklar olarak, bilişim teknolojileri sektörü ile ilgili olarak Bölüm 2’de, teşvikler, girişimcilik ve kalite standartları alt başlıkları ve telekomünikasyon sektörü ile ilgili olarak da Bölüm 3’te, vergilendirme politikaları, fiyatlandırma politikaları, yeni teknolojiler ve fark yaratacak katma değerli hizmetler kapsanmıştır. Bölüm 2 ve Bölüm 3’te eğitim, Ar-Ge gibi alt başlıklarda, her iki sektöre, daha doğrusu tüm sektörlere ortak mevcut durum ve sorunlar bulunduğundan, ortak konular sadece tek bir alt başlıkta detaylandırılmış ve vurgulanmış, diğer ilgili alt başlıkta ise varsa sadece o sektöre özel konular kapsanmıştır. Raporun 4. bölümünde ise sonuçlar verilmiştir. Rapor; Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri Prof.Dr. M.Ufuk Çağlayan ve Dr. Ayşe Başar Bener tarafından hazırlanmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: