< < Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı Saydamlık Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler CİLT - 2

Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı Saydamlık Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler CİLT - 2

Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlarından birisi, etik dışı faaliyetlerin yaygın olmasıdır. Ülkemizde etik dışı faaliyetler, bireysel boyutları aşıp kurumsallaşmaya başlamıştır. Etik davranış standartlarının eksikliği, hesap verme mekanizmalarının işlevsiz olması, etik konusuna yeterince önem verilmemesi, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve siyasi konularda gerilere götürmektedir. "Devlette Etik Altyapı Dizisi" çerçevesinde hazırlanan bu rapor "Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Yasal Altyapı, Saydamlık ve Kamuda Ayrıcalıklar/Tespit ve Öneriler" başlığını taşımaktadır. Bu rapor, "Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar" adlı birinci cilt üzerine temellendirilmiştir. Birinci ciltte kamu yönetiminde etik konusunda incelenen ülke sistemleri ve kavramsal çerçeve sonucu elde edilen bilgiler, ikinci ciltte özellikle "Öneriler" bölümlerine temel oluşturmakta, ışık tutmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: