TÜSİAD İş Kanunu Toplantı Dizisi No: 3 "Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları"

TÜSİAD İş Kanunu Toplantı Dizisi No: 3 "Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları"

İş akdinin feshi konusunun hukuki boyutu ve çalışma yaşamı pratiği açılarından derinlemesine irdelendiği bu rapor, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları Toplantısı” başlıklı, TÜSİAD tarafından 14 Mayıs 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantıda yapılan tartışmaları içermektedir. Söz konusu seminer “İş Kanunu Toplantı Dizisi”nin üçüncüsü olup, ilki 25 Haziran 2004 tarihinde “Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, ikincisi ise 5 Mart 2005 tarihinde “İş Güvencesi ve İşyerinin Gereklerine Dayanarak İş Akdinin Feshi” başlıkları altında düzenlenmiş ve ilgili raporlar yayımlanmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: