Doğru Başlangıç : Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim

“Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim” raporunun tamamında “erken çocukluk eğitimi (EÇE)” üzerine odaklanılmaktadır. "Okul öncesi eğitim" ve "erken çocukluk eğitimi" kavramları raporda zaman zaman birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Türkiye’de EÇE’nin incelenmesi aşamasında elde edilen bulgular ağırlıklı olarak okul öncesi eğitimine aittir. Çünkü Türkiye’de kabul gören ve uygulanan sistem okul öncesi eğitim sistemidir. Ancak Türkiye için tercih edilen ve önerilen EÇE’dir. Bu nedenle, çalışmanın inceleme ve politika önerileri bölümleri EÇE’yi temel almıştır. Okul öncesi eğitim 3-6 yaşları arasındaki dönemi kapsarken, EÇE doğumdan hatta annenin hamileliğinden ilköğretimin ilk iki yılını da içine alan dönemi kapsamaktadır. Dolayısıyla okul öncesi eğitim EÇE’nin içinde yer almaktadır. Çocukların örgün eğitime başlama süreci onların yaşamında kritik bir dönemdir. Erken çocukluk döneminden ilköğretime geçişin uyum içinde ve yumuşak bir şekilde olması, çocuğun örgün eğitimindeki başarısında etkilidir. Bu, ilköğretimden önceki yıl ve ilköğretimdeki iki yılın bir bütünlük içinde olmasının gereğini göstermektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı okul öncesi eğitim yerine “EÇE” kavramı tercih edilmekte ve önerilmektedir. Rapor dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde EÇE’nin önemi, tanımı ve farklı alanlardaki etkileri kapsanmaktadır. İkinci bölüm farklı uluslararası kurumların EÇE politikalarını içermektedir. Üçüncü bölüm Türkiye’de EÇE’nin durumunu incelemektedir. Dördüncü ve son bölüm ise, genel durum, dünyadaki uygulamalar ve Türkiye’de var olan sistemin ışığında ileriye dönük politika önerilerini kapsamaktadır. “Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim” başlıklı bu rapor, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu’na bağlı Eğitim Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde, Prof. Dr. Sevda Bekman ve Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: