TÜSİAD İlerleme Bildirim Raporu / Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010

TÜSİAD İlerleme Bildirim Raporu / Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on evrensel ilke hakkında ilerleme kaydetmek amacıyla işletmeleri, sivil toplum ve hükümetleri bir araya getirmektedir. TÜSİAD 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attığı imza ile bu ilkelere saygılı davranacağını ve bu ilkeleri etkinliklerinde temel uygulama haline getireceğini taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda, TÜSİAD’ın paydaşlarına yönelik hazırladığı İlerleme Bildirim raporu, TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne yönelik desteğini beyan etmekte, ilkelere ilişkin atılan adımları ve mevcut sonuçlara ilişkin ilerlemeyi içermekte, bir sonraki sene için hedefleri belirlemektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: