Türkiye Sermaye Piyasalarının Gelişimine Yönelik Öneriler

Çalışmada; sermaye piyasalarını gelişimini sağlamak amacıyla, Türkiye şartlarında uygulanabilmesi muhtemel 6 farklı finansal varlık, iki ana başlık altında toplulaştırılarak incelenmektedir.

İlgili Dosyalar