TÜSİAD İş Kanunu Toplantı Dizisi No: 1 "Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Semineri"

TÜSİAD İş Kanunu Toplantı Dizisi No: 1 "Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Semineri"

Yeni İş Kanunu çerçevesinde "iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi" konusunun hukuki boyutu ve çalışma yaşamı pratiği açılarından derinlemesine irdelendiği bu rapor, “Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Semineri” başlıklı, TÜSİAD tarafından 25 Haziran 2004 tarihinde Ankara’da, düzenlenen seminerde yapılan tartışmaları içermektedir. Söz konusu seminer “İş Kanunu Toplantı Dizisi”nin birincisi olup, ikincisi 5 Mart 2005 tarihinde “İş Güvencesi ve İşyerinin Gereklerine Dayanarak İş Akdinin Feshi”, üçüncüsü ise 14 Mayıs 2005 tarihinde “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları” başlıkları altında düzenlenmiş ve ilgili raporlar yayımlanmıştır.

İlgili Dosyalar

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: