21. Yüzyılda Türkiye Tarımı

Bu çalışmanın amacı yeni tarım politikalarının reçetesini yazmak değil, 21. Yüzyılın ilk yarısında yeni arayışların el kitabı olabilmektir. Amaç, kısıtların iyi anlaşılmasını sağlamak, amaç-araç tutarlılığını ön plana çıkarabilmek ve seçenekleri ortaya koyabilmektir. Bu çalışma ile, altı yıl önce yayınlanan TÜSİAD Raporunu, yeni gelişmelerin olası etkilerini öne çıkararak tamamlamayı hedefledik.

İlgili Dosyalar