Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı Raporu

Rapor; dünya flirketleri ile rekabet edecek olan Türk şirketlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve global finans kaynaklarından faydalanabilmeleri için kendilerinden beklenenleri kredi verenler gözüyle incelemekte ve bu alandaki ana konuları özetlemektedir.

İlgili Dosyalar