Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik

Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik

İşsizlik insan kaynaklarının kısmen atıl kalması, kalkınmanın yavaşlaması demektir. İşsizlik aynı zamanda gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır. İşsizlikle mücadelede siyasal ve toplumsal irade işsizliği azaltmak için gerekli ama yeterli değildir. İşsizlikle etkin mücadelenin ikinci adımı işsizliğe neden olan etmenleri doğru olarak belirlemektir. Ancak bu şeklide etkili politikalar geliştirilebilir. İşsizliğin nedenleri ve işsizliği azaltmak için uygulanması gereken politikalar konusunda, ne iktisatçılar arasında ne de toplumsal düzeyde bir görüş birliği olduğu da bir gerçektir. İşsizlikle mücadele ve elde edilebilen başarılar, bir bakıma her toplumun kendisine özgü paylaşım ve dayanışma değerlerinin etkisine açıktır. “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik” başlıklı bu çalışmada, işsizlik konusu detaylı bir biçimde şu başlıklar altında incelenmiştir; “İşsizlikle Mücadele Politikaları”, “İşgücü Piyasasının Katmanlı Yapısı”, “İstihdam Vergilerinin İşgücü Talebine Etkisi”, “Ücretlerin Belirlenme Süreçleri” ve “İş Arama ve Uyumsuz Eşleşme” . “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik” başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde yer alan İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu’nun çalışmaları çerçevesinde, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel yönetiminde, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanı Enver Taştı, DİE İşgücü İstatistikleri Şubesi Müdürü Didem Sezer, Doç. Dr. Haluk Levent, DİE İmalat Sanayi İstatistikleri Şubesi’nde İstatistikçi Kenan Orhan, Yrd. Doç. Dr. İpek İlkkaracan, DİE İşgücü İstatistikleri Şubesi Uzmanı Arzu Yörükoğlu Eratak, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulus ve DİE İşgücü İstatistikleri Şubesi’nde İstatistikçi Hatun Ezberci tarafından kaleme alınmıştır. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: