< < Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler

Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler

“Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler” raporunun yer aldığı birinci bölümde bir yandan, ileriye dönük bir üniversite reformu gündeme geldiği takdirde konu üzerindeki toplumsal tartışmaya ışık tutabilmek için bazı ilkelerin vurgulanması, diğer yandan ise, hükümet tarafından tespit edilen gündemi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağını göz önüne alarak taslakta mutlaka değişmesi gereken hususlara değinilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu rapordaki birinci ve güçlü tercih, acele etmeden ve toplumsal diyaloga önem vererek, bir gelecek vizyonu çerçevesinde, kısa, ayrıntıdan uzak, yükseköğretimdeki farklılaşmayı ve çeşitliliği dikkate alan yeni bir yasa taslağının, tamamen yeni baştan hazırlanmasıdır. Bu çerçevede, önce 1982’den bu yana yükseköğretim sistemimizi şekillendiren 2547 sayılı yasa ve YÖK sistemi değerlendirilmekte, daha sonra ileriye dönük ciddi bir reform için gerekli görülen ana ilkeler özetlenmekte, en sonda ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağının genel bir eleştirisi yapılmaktadır. Raporun ikinci bölümü ise, TÜSİAD tarafından 4 Eylül 2003 tarihinde İstanbul’da, düzenlenen "Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler" raporunun değerlendirilmesi toplantısında yapılan tartışmalar sonucu ortaya çıkan çalışma grubu raporlarından oluşmaktadır. "Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler" başlıklı çalışma, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu altında faaliyet gösteren Eğitim Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Prof. Dr. Üstün Ergüder'in koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Suha Sevük, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ve Prof. Dr. Öktem Vardar tarafından hazırlanmıştır. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: