Yükseköğretimin Finansmanı

 

Yükseköğretime olan talep, kaynak yetersizliğinde dolayı karşılanamamaktadır. Ülkemizde, eğitimin kaynağı devletten beklenmektedir ancak, birçok ülkede devletin yanı sıra, öğrenciler ve vakıflar eğitime önemli oranlarda katkıda bulundukları gibi, özel girişimciler de eğitimde görev almaktadırlar. Bu çerçevede, raporun birinci bölümünde eğitimin ekonomik ve sosyal kalkınma ile olan ilişkisi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise, eğitimin finans kaynakları araştırılmıştır. Devlet bütçesinin herkese yeteneğine göre, dilediği eğitimi verecek güçte olmadığı saptanmış olup, çağdaş bir eğitim için gerekli yatırım ve masraflar ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde, Türkiye’de eğitimi yönlendiren güçler ve kurumların bu konudaki görüşleri ve politikaları ele alınmış, siyasi partilerin programlarındaki eğitim ile ilgili bölümler ve bazı eğitim yasalarının finansman ve kaynak kullanımı ile ilgili maddeleri üzerinde durulmuştur. Raporun son bölümünde ise yükseköğretimin finansmanı ile ilgili yasal önerilere yer verilmiştir. “Yükseköğretimin Finansmanı” raporu, Bilgi Üniversitesi Kurucu Vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Latif Mutlu tarafından hazırlanmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: