Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması

 

“Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı çalışmanın temel amacı, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin sorunlarını ortaya koymak ve yeniden yapılandırma için işlevsel bir model önermektir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: (a) Mesleki ve teknik eğitimi etkileyen çağdaş gelişmeler nelerdir? (b) Konunun yabancı ülkelerdeki görünümü nedir? (c) Türkiye’deki durum incelendiğinde ne tür sorunlarla karşılaşılmaktadır? (d) Ülkemizde işlevsel bir örgütlenme için nasıl bir yeniden yapılanmaya gereksinim vardır? (e) Oluşturulan yeni sistemi uygulamaya koymada izlenecek stratejiler neler olmalıdır? "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması" başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu altında faaliyet gösteren Eğitim Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Doç. Dr. Ali Şimşek tarafından yazılmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: