TÜSİAD Perakende ve Çoklu Kanal Araştırması

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Perakende ve Çoklu Kanal Araştırması” yayımlandı. Araştırma; pandemi dönemi sonrasında mağazaların açılmaya başlamasıyla birlikte, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, tüketicilerin gıda ve gıda dışı kategorilerde kanal seçimleri, salgın dönemi sonrasında online alışverişin değişimi ve yeni teknolojilerin alışveriş alışkanlıklarındaki yeri gibi konuları analiz ediyor ve gelecekteki perakende trendlerini ortaya koyuyor. Araştırma hazırlanırken, Ağustos 2022’de 1.000 tüketici ile yürütülen anketin sonuçlarından, perakende sektörü temsilcilerinden alınan sektörel verilerden ve diğer verilerden faydalanıldı. Araştırma aynı zamanda, COVID-19’ın çok kanallı perakendenin dönüşümündeki etkisini verilerle ortaya koymak amacıyla 2021 yılında hazırlanan “Çok Kanallı Perakende ve COVID-19” raporunun devamı niteliğini taşıyor.