< < TÜSİAD Görüş Dergisi No: 84
TÜSİAD Görüş Dergisi No: 84 Temmuz 2014

TÜSİAD Görüş Dergisi No: 84

TÜSİAD’ın yayın organı GÖRÜŞ dergisi yeni sayısında cumhurbaşkanlığı konusunu ele aldı. “Türkiye’de Yeni Dönem - Nasıl Bir Cumhurbaşkanlığı?” başlığı ile yayınlanan dergide, kapak konusu Türkiye’nin önde gelen anayasa uzmanları ve siyaset bilimcileriyle ele alındı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Osman Can "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Sistem Krizi" başlıklı makalesinde,  ‘yüz yıl önce ortaya çıkmış, katı merkeziyetçi, etnosentrik, dışlayıcı ve toplumsal mühendisliğe dayalı siyasal paradigmanın terk edilmesi gerektiğini’ belirterek şunları ifade etti: “Klasik liberal batı demokrasilerine uygun bir anayasal düzenin inşa edilmesi bu yüzden hayatidir. Bu şartlar sağlandıktan sonra da sistemin etkinliği ve dengesi için hangi hükümet tercihinde bulunulacağı tartışılabilir.”

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sevtap Yokuş, “Sorular ve Çözüm Yolları” başlıklı 12 Eylül Anayasası’na atıfta bulunduğu yazısında yeni dönemi şöyle değerlendirdi: “Doğrudan bir partiye dayalı bir Cumhurbaşkanı’nın, bu parti aynı zamanda parlamentoda çoğunluğa sahip parti ise, frenlenemeyecek derecede bir güce sahip olması kaçınılmaz olacaktır.”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Erdoğan “Nasıl Bir Cumhurbaşkanı” başlıklı yazısında ise farklı açılardan değerlendirmeler yaparak, “Cumhurbaşkanı’nın devletin hassasiyetleri ile “millet”in beklentileri arasında bir denge sağlaması beklenebilir. Halk tarafından seçilmesi Türkiye’nin siyasi sistemindeki demokrasi unsurunu takviye edecek olması bakımından olumlu bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır” görüşünü savundu.

SDE İç Politika Koordinatörü Dr. Murat Yılmaz ise “Rejim Krizinden Hükümet Sistemleri Krizine Geçiş mi?” başlıklı makalesinde Türkiye’deki bu yeni dönemin “kurucu” nitelik taşıyabileceğini söyleyerek,  "Türkiye’nin demokrasinin tahkimi ve liberal demokrasi sınıfına sıçrayarak çıkması da, melez rejim halini devam ettirerek “orta demokrasi tuzağı”nda devam etmesi de mümkündür. Seçim süreci ve sonrasında yaşanacaklar siyaseten bir “kurucu” nitelikte etkiler yaratacaktır.” ifadesini kullandı.

Siyaset Bilimci Prof. Ersin Kalaycıoğlu "Halkoyu ile Seçilmiş, Partizan Cumhurbaşkanı ve Yarı - Parlamenter Rejim" başlıklı makalesinde ise yeni döneme daha eleştirel yaklaşıp, “iyi düşünülmeden üretilen bir tasarım olan halkoyu ile seçilen Cumhurbaşkanı’nın birçok ciddi siyasal soruna neden olma potansiyeli olduğu görülmektedir” dedi.

SETA Siyaset Direktörü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatem Ete "Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli ve Muhtemel Yansımaları" başlıklı makalesinde “Halk tarafından ve iki dönem için seçilebilecek Cumhurbaşkanı, topluma ve siyasete karşı sorumluluk hissedecektir. İkinci modelin öngördüğü şekilde, siyasete karşı bürokrasinin yanında durmak ve vesayetçi kaygılarla siyaseti terbiye etmek yerine, toplumsal taleplere duyarlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Araştırmacı ve Gazeteci Tarhan Erdem "Cumhurbaşkanı Seçimleri" başlıklı yazısında şu değerlendirmede bulundu: "Cumhurbaşkanı seçimi, mecliste grubu bulunan parti liderlerinin seçimi haline gelmiştir. Bu bakımdan cumhurbaşkanı, “İlk kez halk tarafından” değil, liderlerin kararıyla seçilecektir. Bu seçim toplum hayatını, yasama ve yürütmeyi zorlayan birçok olupbittiyle karşı karşıya bırakacaktır. Yeni ve çağdaş siyasal düzenin kurulmasını sağlayacak, yeni siyasal partilerin yaratılması sorunu bir kez daha karşımızdadır. Umutsuzluğa kapılmayalım, halkımız bu güçlükleri yenecek deneyime sahiptir."

Görüş Dergisi’nin yeni sayısında, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Brezilya dosya konusu olarak ele alındı. Bilim sayfasında ise Prof. Tosun Terzioğlu, Avrupa’daki son yıllarda aşırı milliyetçi parti ve akımların yükselişini değerlendirdi.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: