< < TÜSİAD Görüş Dergisi No: 82

TÜSİAD Görüş Dergisi No: 82

TÜSİAD’ın yayın organı GÖRÜŞ Dergisi yeni sayısında enerji konusunu ele aldı. “Aktörler, Kaynaklar, Fırsatlar: Enerjinin Geleceği” kapak konusu ile çıkan dergide konuyla ilgili çok sayıda makaleye yer verildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mert Bilgin, “Küresel Enerjinin Parametreleri ve Türkiye” başlıklı yazısında enerji alanındaki yeni arayışları ele aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Görüş Dergisi’nin Yayın Kurulu Üyesi Prof. Deniz Ülke Arıboğan ise enerji meselesine stratejik açıdan bakarak, konunun dış politika boyutunu ele aldı. Aralık ayında TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi IICEC tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye sunumu gerçekleştirilen World Energy Outlook raporunun özetine de dergide yer verildi. Enerji konusunda güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen raporun sunumunu yapan Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol Görüş Dergisi’ne verdiği söyleşide raporun üzerinde durduğu önemli noktalar ile ilgili bilgi verdi. Brookings Enstitüsü Enerji Güvenliği Girişimi’nden Tim Boersma ise alternatif bir kaynak olan ABD’deki kaya gazını ele aldığı makalesinde bu yeni kaynağın geleceğini irdeledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da derginin kapak konusuna bir makale ile katkıda bulundu. Dünya ekonomisinin büyük bir iştahla enerji tükettiğini belirten Yılmaz, bu enerjinin önemli bir bölümünü bugün ve daha en az yirmi yıl boyunca fosil yakıtların sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, bu durumun doğal bir sonucu olarak enerjiye erişimin ve erişim yollarını kontrol etmenin jeo-stratejik rekabetin parçası olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Yakın tarih içerisinde enerji dengelerindeki değişimi aktaran Yılmaz, enerji denklemi içerisinde Türkiye’nin konumunu da değerlendirdi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye artık enerji denklemlerinin içindedir. Dış politikasının önemli bir boyutunu da enerji konuları, enerji güvenliği ve enerji bağlantılı strateji arayışları oluşturacaktır. Türkiye’nin artan fosil yakıt ihtiyacını karşılarken sınırlı kaynaklara bağımlı kalmamaya çalışması önemli bir hedeftir. Buna benzer şekilde enerji tüketim kompozisyonunda farklı enerji türlerinin payının da artması gerekecektir. Enerji konusu ve Türkiye’nin enerji ihtiyaçları etrafında şekillenen çıkarlarının en iyi nasıl korunacağı sorusu da giderek gündemin merkezine yerleşecektir.

Coğrafyasının kendisine sağladığı büyük avantajlarla Türkiye enerji konusundaki gelişmelerden olumlu yönde yararlanabilecek bir konumdadır. Önümüzdeki dönemde bir yandan bu piyasalarda oluşacak gelişmeleri yakından takip ederek bunlara uyum sağlaması gerekecektir. Diğer yandan enerji siyasetinin uzantısı olarak değişen stratejik çerçeveyi iyi değerlendirmeye çalışmalıdır. Kendi politikalarını bu parametreler içinde şekillendirmeyi, değişen koşullara uyum sağlamayı ve bunları kendi çıkarlarına uygun olarak kullanmayı da başarmalıdır.”

Görüş Dergisi’nin yeni sayısında dosya konusu olarak ise “Dershaneler” konusu ele alındı. Dershaneler konusunun eğitime katkısı ekseninde irdelendiği dergiye, TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ve TED Genel Müdürü Sevinç Atabay makaleleriyle katkıda bulundu.

Bilim sayfasında ise Prof. Tosun Terzioğlu “Atomun çekirdeği, nükleer enerji ve Toryum“ konusunu ele aldı. Dergide ayrıca, Prof. Bahri Yılmaz’ın Nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan ve 12 yılını Türkiye'de geçiren Ernst Reuter ve oğlu Edzard Hans Wilhelm Reuter ile ilgili yazısına yer verildi.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: