< < TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 61
TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 61 Nisan 2010

TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 61

“Anayasa değişse de, siyaset değişmeyecek” kapak sloganıyla çıkan Görüş dergisinin yeni sayısına aynı konuda bir makale ile katkıda bulunan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, “Anayasa reformunu da kapsayan demokrasi paketinin beraberinde, belki de öncesinde yapılması gereken, seçim sistemi ve siyasi partiler mevzuatında, çoğulcu demokrasi anlayışına uygun bir reformun gerçekleştirilmesi olmalı,” görüşünü dile getiriyor.

Barajın mutlaka düşürülmesi ve siyasi sistemin, seçmenin temsilcisine daha kolay hesap sorabileceği, siyasete daha aktif katılabileceği bir yapıya kavuşturulması gereğinin altını çizen Boyner, görüşlerini şöyle sürdürüyor: “Aksi takdirde, bir kez daha, parçalı düzenlemelerin sistemin temel sorunlarına çare üretemediğine, siyaset kurumunun zafiyetlerinin giderilemediğine şahit olacağız. Türkiye, bir genel seçimi daha %10 barajı ve sadece genel merkezlerin iradesine bağlı bir aday belirleme yöntemi ile geçirmemeli, seçim ve siyasi partiler reformları ivedilikle gündeme getirilmelidir. Bu düzenlemelerin 2011 seçimi öncesinde yapılması, temsil gücü yükselmiş yeni parlamentonun bütüncül yeni bir Anayasayı daha sağlıklı bir zeminde yapmasına da imkân tanıyacaktır.”

Görüş dergisinde, uygulanması gereken seçim sistemi ile ilgili bir çalışması yayınlanan Prof. Seyfettin Gürsel ise, ideal sistemi şöyle tarif ediyor: Baraj tümüyle kaldırılsın, milletvekili sayısı 600’e çıkarılsın, 100 milletvekili Türkiye genelinde seçilsin, 500 milletvekilinin belirleneceği seçim çevreleri en fazla 5-6 milletvekili içerecek şekilde daraltılsın, seçmene iki oy hakkı verilsin.

Görüş dergisinde, Serkan Ersöz’ün kaleme aldığı yazıda ise Siyasi Partiler Yasası’nda yapılması gereken değişikliklere değiniliyor. Yazıda, parti içi demokrasinin geliştirilmesi, siyasi partilerle ilgili yasakların ve siyasi partilerin kapatılmasını düzenleyen maddelerin yeniden yazılması, parti ve adayların seçim harcamalarının şeffaflığının ve denetiminin sağlanması üzerinde duruluyor.

Dergide yer alan söyleşisinde Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio da, Türkiye’deki demokrasi tartışmalarında öne çıkan bir dizi konuyu AB standartları açısından değerlendiriyor. Türkiye’yi “Avrupa Demokrasisi” olarak niteleyen Buquicchio, parti kapama konusunda şu görüşleri dile getiriyor: “Sadece şiddet kullanan veya şiddet kullanımını teşvik eden partilerin kapatılmasını öneriyoruz. Ayrıca, üyelerinin parti tarafından ruhsat verilmeyen bireysel davranışları için bir siyasi partinin tümden sorumlu tutulamayacağının da altını çiziyoruz.”

Buquicchio, laiklik konusunda da, “Ulusal alanda anayasal bir ilke olarak benimsenmiş olan laiklik, anayasa mahkemeleri tarafından korunacaktır; tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin laikliği koruma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdiği gibi,” görüşünü savunuyor.

“Demokrasi, sivilin her zaman askeriye göre üstünlüğünü gerektirir,” ilkesinin altını çizen Venedik Komisyonu Başkanı, yargıyı hükümet müdahalesinden bağımsız hale getirmeyi desteklediklerini, ancak, Türkiye’de bu ilkeden her zaman doğru sonuçların alınıp alınmadığını da sorguladıklarını belirtiyor.

Sosyal ve kültürel konuların yanısıra, edebiyat, sanat dünyasından izlerin de görüleceği Görüş dergisinin ilk sayısında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile yapılan röportaja da yer veriliyor. Yeni görevi başındaki ilk söyleşisini Görüş dergisi ile yapan Eczacıbaşı, İstanbul’un 2012’de bir Tasarım Bienali’ne kavuşacağı müjdesini verdi.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: