1979 Yılı Programı ve 1979 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşler Öneriler