1976 Yılı Programı ve 1976 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşler Öneriler