1975 Yılı Programı ve 1975 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşler Öneriler