< < TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle, "Mesleki Eğitim Özel Oturumu" gerçekleşti

TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle, "Mesleki Eğitim Özel Oturumu" gerçekleşti

İlgili Dosyalar

TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle, 13 Nisan 2013 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi'nde "Mesleki Eğitim Özel Oturumu" gerçekleşti.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), öğrenme süreçlerinde kilit role sahip öğretmen ve eğitimcileri meslektaşlarıyla bir araya getirerek iyi uygulamaların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Son üç yıldır, İÖK kapsamında ERG-TÜSİAD işbirliği ile “Meslek Eğitimi Özel Oturumu” düzenlenmektedir. Oturumda meslek liseleri, meslek yüksekokulları, çıraklık mesleki eğitim merkezleri ve bu kurumlarla işbirliği yapan özel sektör kuruluşlarının hayata geçirdikleri iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Özel Oturum çerçevesinde düzenlenen “Mesleki Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Beklentiler Paneli”nde MEB’de devam eden reform ve yeniden yapılanma çalışmaları, yeni yasal düzenlemeler ve bu konudaki hazırlıklar başta olmak üzere mesleki eğitimde güncel gelişmeler konunun taraflarınca değerlendirildi. Ayrıca panelde özel sektör temsilcileri; mesleki eğitim konusundaki çalışmalarını, karşılaştıkları zorlukları ve beklentilerini yetkililer ve dinleyicilerle paylaşıldı.


Konferansa ilişkin detaylı bilgi için: http://www.egitimdeiyiornekler.org 

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: