< < 7.Rekabet Kongresi İstanbul’da düzenlendi

7.Rekabet Kongresi İstanbul’da düzenlendi

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF) işbirliği ile, bu yıl yedincisi düzenlenen Rekabet Kongresi, 16 Kasım 2011 tarihinde, İstanbul Sabancı Center’da “Büyüme, Rekabet Gücü ve İnovasyon” başlığı ile gerçekleşti.

 
Kongrenin açılış konuşmaları, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı Prof. Dr. Nihat Berker, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapıldı. 
 
Ümit Boyner konuşmasında, rekabetçi kur tartışmasını aşıp bir an önce temel sorunlara eğilmek gerektiğini belirterek, 'Bu da rekabet gücü için öncelikle sanayileşmeyi ve küresel değer zincirinde daha yüksek seviyeleri hedefleyen mikro reformlara olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor'' dedi. Boyner konuşmasında, özellikle, gelişmiş ekonomiler kapsamındaki ekonomik sorunların, dünya genelinde 2011 yılını kayıp bir yıl haline getirdiğini kayderek, ''IMF Başkanı Christine Lagarde'ın son günlerde ifade ettiği gibi, cesur ve ortak çabalarla müdahale sağlanmazsa, gelecek 10 yılı da kayıp yıllar arasına eklenmesi riskine neden olmaktalar'' diye konuştu. Boyner, küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin, firmaların tek başına, kendi imkanlarıyla yönetebilecekleri bir seviyenin ötesine geçtiğini kaydederek,  gerek uluslararası platformda gerekse yurt içindeki bilgi ve risk paylaşımını mümkün kılacak ortaklıklar üzerine yoğunlaşmak ve ''açık inovasyon'' kavramını daha etkili bir şekilde kullanmak gerektiğini söyledi.
 
 
Kongrede, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Radikal Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Rekabet Raporu Yazarı ve Kıdemli Ekonomist Dr. Beñat Bilbao-Osorio birer konuşma gerçekleştirdi. Kongre kapsamında “Kurumsal İnovasyon ve İnovasyonda Kurumsallaşma” ve “Sektörel Rekabet Gücünü Artırmak: Demir Çelik Sektörü” başlıklı iki panel düzenlendi.
 
Ulusal, sektörel ve firma bazında rekabet gücü artışı için atılması gereken adımların tartışıldığı kongrede, SEDEFED ve REF tarafından hazırlanan üç rapor kamuoyuna tanıtıldı. “Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücü Raporu 2011”, “Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2011”, “Ulusal İnovasyon Girişimi İnovasyon Çerçeve Raporu 2011” başlıklı rapor, yazarlar tarafından sunuldu. Kongrede ayrıca, geçen yıl ilk kez dağıtılan “Rekabet Gücü Ödülü”ü kapsamında, “Yılın En Rekabetçi Şirketi” kamuoyuna açıklandı. 
 
Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu ve Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) tarafından toplumun ilgili tüm kesimlerinde rekabet konusuna dikkat çekmek amacı ile oluşturulan Türkiye’nin ilk “Rekabet Kongresi” 2005 yılında düzenlendi. Kongrede, Türkiye’nin önemli bir kalkınma atılımı yapması için gereken sanayi politikalarının ve devlet-üniversite-özel sektör işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ülkemizin rekabet politikalarına yol gösterici nitelikte olan “Rekabet Kongresi”nde 2006 yılında “İnovasyon”, 2007 yılında “Büyüme Dinamikleri”, 2008 yılında “Küresel Bekleyişler”, 2009 yılında “Krizden Çıkışın Yolu” ve 2010 yılında ise “Geleceğin Tasarımında Rekabet Gücü” temaları ele alındı.
 
Detaylı bilgi için www.rekabetkongresi.org
 
 
 
Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: