< < “Avrupa Yeşil Mutabakatı - Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası’na Neler Getirecek?” Raporu tanıtıldı

“Avrupa Yeşil Mutabakatı - Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası’na Neler Getirecek?” Raporu tanıtıldı

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası’na Neler Getirecek?” Raporu’nun tanıtım toplantısının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar yaptı. Etkinliğin kapanış konuğu ise, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu.

Simone Kaslowski: İş dünyasının yeşil ekonomik sistemi işletmesinde kamunun destek çerçevesini oluşturmasının önemli bir rolü bulunuyor.

Açılış konuşmacılarından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu görüşlere yer verdi:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iklim-nötr hedefinin en önemli bileşenlerinden birini de bugün ele aldığımız Döngüsel Ekonomi Eylem Planı oluşturuyor. Bu dönüşüm programının birçok unsuru hali hazırda AB ile ekonomik ilişkilerimizin merkezindeki elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstil gibi sektörlerimizle; tedarik zincirinin bileşenleri ile doğrudan ilgili. Bu yönleriyle döngüsel ekonomiye geçiş süreci birbirine entegre politikaları zorunlu kılıyor. “Sürdürülebilir ürün” yaklaşımı tüketicilerin artan haklarından, üreticilerin genişletilmiş sorumluluğuna varan yeni bir çerçeveyi tarif ediyor. Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları şekillendiriyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemli avantajları birlikte getiriyor. Bu yeni ekonomi sistemini ülkemizde de kurgulamalıyız.

Döngüsel ekonomi alanındaki uyumun Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin de bir bileşeni olmasını beklemeliyiz. Yeşil mutabakat çerçevesinde oluşacak bu yeni tedarik zinciri yapısını, Türkiye’nin üstlenebileceği önemli rol ve sektörlerimizin küresel rekabet gücünü artırması açılarından değerlendirmeliyiz.

Sürecin başarısı, kapsadığı çok boyutlu yapı nedeniyle, ilgili tüm paydaşların etkili iş birliğine ihtiyaç duyuyor. İş dünyasının bu yeşil ekonomik sistemi işletmesinde kamunun destek çerçevesini oluşturmasının önemli bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planının uygulanmasını kritik önemde görüyoruz.”

- Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD’ın kurucusu olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi’ne tüm şirketleri davet eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik hedef belirleme ve gerçekleştirme sürecine katkı sağlıyoruz. Girişimi hem amacı hem de güçlü bir iş birliği modeli olma yönüyle çok kıymetli görüyor ve tüm şirketleri plastik kirliliğinin çözümüne ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.

Cevdet Alemdar: AB Döngüsel Eylem Planı, bütüncül politika tedbirleri yanı sıra, gerekli yatırımların uygulanmasını, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerinin Avrupa’daki gelişmeler takip edilerek iyi değerlendirilmesini de gerektiriyor.

Toplantının açılış konuşmacıları arasında yer alan TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar ise şunları söyledi:

“TÜSİAD olarak, sektörel alanlardaki perspektifimizle çevre ve iklim değişikliği konularının birbirlerini destekleyici şekilde oluşturulması ve uygulanması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevre alanında çalışmalarımızı; iklim değişikliği ile ilgili konuların yanı sıra daha kaynak-verimli, daha az tüketen, ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşümü teşvik eden, hammadde maliyetlerini düşüren, sürdürülebilir ürün tasarımı gibi süreçleri içeren döngüsel ekonominin ülkemizde güçlendirilmesine yönelik önerilere yoğunlaştırdık.

AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, bütüncül politika tedbirlerinin yanı sıra gerekli yatırımların uygulanmasını, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerinin Avrupa’daki gelişmeleri takip edilerek iyi değerlendirilmesini de gerektiriyor.”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası’na Neler Getirecek?” Raporu’nun hazırlanış amacı;

  • Avrupa Yeşil mutabakatı bünyesindeki Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde yürütülmesi öngörülen mevzuat düzenlemelerinin kapsamını incelemek,
  • Sürdürülebilir ürün tasarımı, hizmet ve iş modelleri için geliştirilen düzenlemeleri saptamak,
  • Döngüsellik potansiyeli en yüksek olan altı kilit ürün değer zincirine yönelik etkileşimi ortaya koymak ve bu düzenlemelerin ulusal mevzuatımızda karşılığı konusunda durum analizi yapmaktır.

Raporun tanıtım sunumunu Ewa Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı’nın moderasyonunda “Etkin Bir Döngüsel Ekonomi için Yol Haritası” başlıklı panel oturumu da gerçekleşti.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Hande Alpaslan, TÜSİAD Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Alt Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Akınç ve B4G Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk panele konuşmacı olarak katıldılar.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın kapanış konuğu olarak yaptığı konuşma ile sona erdi.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: