TÜSİAD Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji

TÜSİAD, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en stratejik destekleyicilerinden biri olarak gördüğü enerji sektörüne ilişkin, içerik ortağı BCG ile hazırladığı yeni çalışmasının tanıtımını 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” çalışmasında elektrik ve doğal gaz sektörlerinde kazanımlar, mevcut durum ve iyileştirme alanları detaylı olarak tespit ediliyor. Çalışmada, enerji arz güvenliği ve rekabetçiliği hedeflerine; daha verimli ve teknoloji odaklı bir enerji ekosisteminin geliştirilmesine; böylelikle Türkiye’nin büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesine; makro ekonomiye önemli oranda ilave katkı sağlanabilmesine; aynı zamanda enerji tüketicilerine de daha fazla değer yaratılabilmesine odaklı somut ve uygulanabilir öneriler katılımcı ve yenilikçi bir anlayışla sunuluyor.