Cansen Başaran-Symes - OECD Kamuda Karar Alma Süreçleri 2015 Değerlendirme Raporu Konferansı Açılış Konuşması

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: